Loading...
EQUIP REDACTOR 2017-11-19T08:47:58+00:00

L’equip redactor

El programa de govern és el fruit d’un any de treball i de moltes trobades amb persones de la comunitat universitària (estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis) i de la societat civil.

És del tot imprescindible que el programa tingui l’empremta del candidat a rector, una manera de fer i una visió d’universitat pròpia, però alhora una manera de fer i una visió d’universitat que ha de ser recollida i acollida per tota la comunitat per poder ser duta a terme.

Membres

UN GRUP AMB TRADICIONS DIFERENTS, AMB IDEES RENOVADES I AMB DIFERENTS MANERES D’ENTENDRE LA UNIVERSITAT I TREBALLAR PER ACONSEGUIR-HO.

JOSEP CALBÓ i ANGRILL
Física – Escola Politècnica Superior / Facultat de Ciències

DOLORS CAPELLÀ i HEREU
Ciències Mèdiques – Facultat de Medicina

PEPUS DAUNIS i ESTADELLA
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística – Facultat de Ciències

JOSÉ ANTONIO DONAIRE BENITO
Geografia – Facultat de Turisme

JAUME FELIU i TORRENT
Geografia – Facultat de Lletres

SÍLVIA LLACH i CARLES
Didàctiques Específiques – Facultat d’Educació i Psicologia

JOAN ANDREU MAYUGO i MAJÓ
Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial – Escola Politècnica Superior

QUIM SALVI i MAS
Arquitectura i Tecnologia de Computadors – Escola Politècnica Superior

JOSEP MARIA SERRA i BONET
Psicologia – Facultat d’Educació i Psicologia

MIQUEL SOLÀ i PUIG
Química – Facultat de Ciències

ROSA ROS i MASSANA
Economia – Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ÀNGELS XABADIA i PALMADA
Economia – Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

GERUSA GIMENEZ LEAL
Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte – Escola Politècnica Superior

Preparats per parlar-ne?

TENS ALGUNA IDEA PER MILLORAR EL NOSTRE PROGRAMA?

Contacta