Loading...
INICI 2017-11-21T17:52:49+00:00

Ens presentem amb un projecte nou d’universitat i que és bo que sigui contrastat amb la resta de candidatures.

QUIM SALVI

Pel canvi

Ens presentem amb el convenciment de liderar el canvi. Canvi absolutament necessari perquè ens convé recuperar la confiança amb la universitat. Ens cal exercir l’autonomia universitària creient amb les unitats i les persones, amb responsabilitat i rendiment de comptes.

Ens convé un govern de portes obertes amb la participació de tota la comunitat, on els objectius siguin socialitzats i es comparteixi una visió estratègica del que volem ser com a universitat.

Ens convé recuperar la presència i influència de la UdG en el territori, les aliances amb els ens locals, i l’amistat i objectiu comú amb els patrons de tenir el millor Parc Científic i Tecnològic.

Equip del canvi

Qui som?

Els 7 valors del canvi

HI HA QÜESTIONS PUNTUALS, I QUE TROBAREU EN EL PROGRAMA, PERÒ CAL DIR QUE EN GRAN MESURA ES PODEN RESUMIR EN 7 VALORS.

No com un terme buit de contingut, sinó com a realitat de territori i de model universitari amb agermanaments estratègics no només amb la ciutat de Girona sinó amb tota l’àrea metropolitana, el sector sòcio-econòmic i els agents locals i territorials per impulsar una idea conjunta de marca i recuperar la nostra presència i influència en el territori.

Com a principi bàsic de govern, permeable, donant més atribucions a les unitats que conformen la universitat, evitant de crear estructures intermèdies, evitant de centralitzar responsabilitats i posant els recursos on es genera la feina, amb confiança, transparència, delegació, equitat, rendiment de comptes i mantenint les especificitats que tant ens enriqueixen com a Universitat.

Perquè només les institucions que innoven sobreviuen i encara som una universitat prou jove, flexible i dinàmica per adaptar-nos fàcilment als reptes que ens demana la societat i sortir-ne reforçats. Hem de creure en la institució, acceptar el risc i, si ens equivoquem, reconèixer l’error, aprendre, esmenar-lo i avançar com a Universitat.

Vers la comunitat universitària mantenint línies obertes de comunicació per copsar les deficiències, les necessitats i les bondats de l’acció de govern i actuar en conseqüència, perquè la proximitat ha estat un dels valors de la UdG i ens cal ampliar-lo a tota la comunitat i a la societat.

Perquè necessitem la participació de la comunitat per a millorar com Universitat i la simple representació en òrgans de govern no és suficient. Ens cal transparència, informació pública i una participació activa de tots els col·lectius en tota l’estructura universitària. I la participació s’aconsegueix quan les persones són escoltades i les seves propostes debatudes i consensuades. Així aconseguirem que els objectius siguin acceptats i les accions compartides per tota la comunitat.

Vers un desenvolupament humà sostenible amb polítiques de comerç responsable, de recerca i compromís social, de comptabilitat analítica i d’estalvi, de transport sostenible i d’un profund respecte per la societat i el territori. En alguns aspectes, la Universitat de Girona no està mal posicionada a nivell internacional, però encara ens queda molt a recórrer.

Perquè ens cal un pla estratègic, una visió d’universitat, amb objectius col·lectius acceptats per tota la comunitat per marcar una trajectòria que transcendeixi més enllà del mandat d’un Rector, tal i com han fet les universitats que marquen tendència en el país.

VES AL PROGRAMA

Preparats per parlar-ne?

TENS ALGUNA IDEA PER MILLORAR EL NOSTRE PROGRAMA?

Contacta